Davor Palle

Insitut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 030
Telefaks: +385 1 / 4680 223
E-adresa:


Rijeka, 1953.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij fizike, Zagreb; doktorat iz fizike, Zagreb; usavršavanje, instituti u Njemačkoj i Rusiji

Studium, Postgraduierten-Studium an der Universität Zagreb; Dissertation an der Universität Zagreb; Fortbildung: verschiedene Institute in Deutschland und in Rußland

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fizika, elementarne čestice i teorija polja, gravitacija i kozmologija

Physik, Elementarteilchen und die Feldtheorie, Gravitation und Kosmologie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Insitut Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4561 030, faks +385 1 / 4680 223, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Institut für theor. Physik der Uni. Heidelberg, 1985/86 (Prof. B. Stech) und 1997/98 (Prof. Otto Nachtmanm)