Jasna Loboda-Čačković

Homec, Slovenija, 1935.

Obrazovanje / Ausbildung

Umjetnost: kiparstvo, atelijer Peter Loboda (Umjetnička akademija u Ljubljani); muzika, literatura i kazališna umjetnost kod Jelene Loboda Zrinski

Znanost: Prirodoslovno-matematički fakultet, studij fizike, Zagreb, 1960; poslijediplomski studij fizike čvrstog stanja, 1964; doktorski studij iz fizike i fizikalne kemije, Fritz-Haber-Instititut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, 1965–67, doktorat fizike, PMF, Zagreb i Fritz-Haber-Instititut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, 1970.

Kunst: Bildhauerei, Atelier Prof. Peter Loboda (Akademie der bildenden Kunst in Ljubljana). Musik, Literatur und Theaterkunst bei Jelena Loboda Zrinski

Wissenschaft: Studium der Physik, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1960; Postgraduierten-Studium: Festkörperphysik, 1964; Promotionsarbeit in Physik und physikalischer Chemie, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, 1965-67, Promotion in Physik, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb und Fritz-Haber-Instititut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, 1970

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fizika, kozmologija i astrofizika; novi principi stvaranja i izražavanja u umjetnosti (skulptura, reljef, slika, uklapanje vremena), međusobni utjecaj umjetnosti i znanosti

Physik, Kosmologie und Astrophysik, Neue Ausdrucks- und Schaffensprinzipien in der Kunst (Skulptur, Relief, Malerei, Einbeziehung der Zeit), Gegenseitige Beeinflussung von Wissenschaft und Kunst.

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Atelijer: Im Dol 60, D-14195 Berlin, tel.+ faks +4930-8314469, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, 1970-71 (Prof. Rolf Hosemann)