Obnova sjedišta Kluba nakon potresa

U potresima koji su 2020. godine pogodili Zagreb oštećena je zgrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Marulićevom trgu 19 u kojoj se nalazi sjedište našega kluba.

Najviše su stradali dvorišni dimnjaci koji su u potpunosti uklonjeni i zamijenjeni novima. Unatoč oštećenjima u pojedinim prostorijama zgrada nije statički ugrožena i upotrebljava se uglavnom bez ograničenja. Prostorija na prvom katu u kojoj je sjedište našega kluba dobila je oštećenja i pukotine u žbuci koje je trebalo sanirati.

Zbog oštećenja i zbog situacije s pandemijom prostorija se nije mogla koristiti čitavu prošlu godinu. S nadom da će ograničenja zbog pandemije uskoro prestati i sa željom da našu prostoriju vratimo u uporabno stanje, provedena je njezina sanacija kojom su uklonjene sve posljedice potresa. Naš klub sada opet može koristiti svoje sjedište za sastanke i rad upravnih tijela, a po potrebi i za druge aktivnosti.