Događaji

Genetski modificirani organizmi u svjetlu transatlantskih trgovinskih sporazuma

U Klubu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu održan je 21. studenoga 2014. okrugli stol pod naslovom „Genetski modificirani organizmi u svjetlu transatlantskih trgovinskih sporazuma“. U ime Kluba hrvatskih humboldotvaca i Kluba DAAD okupljene je pozdravio dr. sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik na Institutu „Ruđer Bošković“.